MA PREM ANJALI - Martina Výborná

Chrámový tanec, Mohendžodáro

Na své cestě životem jsem pochopila, že být ženou je nádherný dar. Abych mohla tento dar přinést do svého života bylo potřeba projít mnoha výzvami a začít naslouchat své ženské duši. 

Hledání hlubšího smyslu života mě přivedlo do mnoha zemí a učením, kde tradice předků jsou živé a spojení s vlastními kořeny přináší lidem harmonii a vnitřní mír. Ženy v těchto kulturách byly zdravé a měly úsměv na tváři, na rozdíl od žen, které jsem potkávala v ulicích měst a tzv. civilizovaných zemí.

Odpovědi na otázku …Proč tomu tak je? Jsem začala nacházet při studiu šamanismu, tantry, jógy a tance. Všechny tři cesty mě přivedly k aktivaci a kultivaci životní síly, která má v sobě jediný program … růst a vyvíjet se.

Začala jsem studovat tantrickou jógu pro ženy – Mohendžodáro a začala cítit opravdovou podstatu a sílu ženství se schopností sebeléčení, kterou každá žena přirozeně nosí ve svém těle. Rozpustila jsem mnoho patologických přesvědčení a programů implantovaných v dětství. Začaly se uvolňovat smutky a dlouho potlačené emoce …začala jsem více zářit.

Přijetím vlastní cyklicity jsem se navrátila k sobě …k prohloubení a komunikaci s Matkou Zemí a přírodou. Pochopila jsem, že žít naplněný život v radosti znamená hledat rovnováhu mezi tělem…myslí…duší. Vstoupila jsem do mnoha učení a potkala se s moudroustí přesahující věky. V posledních letech jsem vstoupila do učení k tantrické mistryni Ma Ananda Sarita a studovala tantrické masáže na Bali. I dvouletý lektorský výcvik pro ženy ”Empowered Women” pod jejím vedením má obrovskou sílu a vede do samé podstaty a pochopení daru ženství, který jako ženy přinášíme tomuto světu.

Být silnou ženou však neznamená všechno vydržet… naopak. Pochopit, že uvolnit se znamená nadechnout se a uvidět nové možnosti pro tvoření. Umět naslouchat sobě a ze svého středu a srdce komunikovat s ostatními. Umění komunikace a ” Vědomé smyslnosti” mě přivedlo na Hawaii, kde jsem studovala u Roberta Silbera v jeho komunitním centru Lolia.

Více o Ma Prem Anjali na: https://www.martinavyborna.cz/