SYSTEMA

Ucelený rozvoj a sebepoznání skrze BOJOVÉ UMĚNÍ

s Ondrejem Sobotou

SYSTEMA
Ucelený rozvoj a sebepoznání skrze BOJOVÉ UMĚNÍ

s Ondrejem Sobotou

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN

 v prostoru AMEERA v Haluzicích

Systema je ruské bojové umenie, ktoré sa nesie v duchu slovanských bojových tradícií.

Do dnešných dní sa rôzne ruské štýly, alebo ich fragmenty dochovali vďaka bojovej kultúre kozákov, armáde alebo rodovým školám predajom z pokolenia na pokolenie. Za formu, akou toto bojové umenie môžeme dnes študovať, patrí vďaka ľuďom ako M.V. Rjabko, A.A.Kadočnikov, Vladimir Vasiliev, Sergej Nebalujev, Sergej Boščev, Konstantin Komarov a mnohým ďaľším, ktorý svojou celoživotnou prácou zcelovali ruský štýl, dali mu koncepciu, metodiku a osnovy odpovedajúcu potrebám dnešných dní.

Nehľadiac na nepreberné množstvo rôznych škôl a smerov, väčšinu z nich spájajú rovnaké princípy. So slovom princíp sa budeme stretávať často, pretože systema, tak ako je prezentovaná a vyučovaná M.V Rjabkom je postavená na pochopení a osvojení si do úrovne návyku základných princípov fungovania ľudského tela a psychiky a ich aplikácii.

Improvizácia, prispôsobenie sa,  hľadanie optimálneho riešenia na konkrétnu situáciu v reálnom čase je jednou zo základných charakteristík systemy.

Pri pohľade na mapu a hranice dnešného Ruského či slovanského sveta je jasné, že ubrániť tak rozsiahle územia vyžadovalo bojovú kultúru vysokých kvalít. Bez ohľadu na obdobie, kresťanské či predkresťanské, sa obrancovia museli často potýkať s bojom proti značnej presile, čeliac rôznym kultúram a štýlom, v podmienkach od krutých sibírskych zím cez parné stepné letá. To všetko dalo vzniknúť ruskému bojovému umeniu a princípom jeho fungovania ako neprotivenie sa sile, využívanie sily a pohybu partnera/protivníka, uvoľnenosť, nekončiaci tok pohybu a dychu, funkčnosť a práceschopnosť vo všetkých smeroch a pozíciách.

Systema je komplexné bojové umenie a systém rozvoja- od práce a pohybu na zemi či v stoji, fyzickej pohybovej a psychologickej prípravy, zápasmi, hlboko rozpracovnú techniku úderov rukami či nohami, cez prácu so zbraňami ako nôž, palica, reťaz, bič či kozácka šabľa, až po zdravotné dychové cvičenia a rôzne druhy masáží.

Každý z vyššie uvedených nástrojov dáva človeku iné spektrum podnetov, cez ktoré sa v tele formujú všetky nevyhnutné návyky pre plnohodnotnú a komplexnú systemácku prácu. 

„Kto k nám s mečom príde, od meča aj zhynie“

Alexander Nevský

Obsah semináře Systema:

 • Základy pohybu na zemi a v stoji
 • Vlnová gymnastika
 • Zjednotenie dychu a pohybu
 • Práca s formou a plasticitou tela
 • Základy akrobacie (padanie na zem, kotúle)
 • Príprava tela na prijímanie impulzov z vonku (úderov, tlakov atd)
 • Vnímanie pohybu telom
 • Základy biomechaniky a vyvedenia z rovnováhy
 • Úchopy, držania a vychádzanie z nich
 • Práce v dave
 • Masáže

O Ondrejovi:

Od detstva sa venujem bojovým umeniam a športom. Asi v roku 2008 sa sa prvý krát stretol so ruským bojovým umením Systema, ktoré sa stalo neoddelitelnou súčasťou môjho života až dodnes, a verím, že tomu tak bude aj naďalej. Je to komplexné bojové umenie ktoré v sebe nesie všetky elementy pre ucelený rozvoj a sebapoznanie. Od fyzickej, pohybovej a psychologickej prípravy na zvládanie krízových situácií, cez zdravotné a dychové cvičenia až po masáže. Zdroje motivácie, prečo človek začína s tréningom bojového umenia sú rôzne a časom sa menia, v Systeme si každý dokáže nájisť to, čo v danej etape rozvoja potrebuje.

Info a přihláška

Místo konání: samota Haluzice u Kyjova

Termín: Bude upřesněn dle aktuální situace

Cena: 6.300 Kč / 252 Euro
V ceně je také zahrnuta skvělá vegetariánská strava a ubytování včetně noclehu na pohodlné matraci ve vlastním spacáku.

Akce je pořádána výhradně pro členy Spolku Haluzice, více informací ZDE.

Přihláška

Organizátorem akce je SPOLEK HALUZICE
Další informace: rezervace@ameera.cz