Brook Still

mezinárodně respektovaná mistryně, učitelka a léčitelka

Brook Still je mezinárodně respektovaná mistryně, učitelka a léčitelka.

 Uznává ji mnoho předních světových mystiků a známé jsou její dílny, pobyty a léčebné praxe měnící životy těch, kteří je absolvují.  Ctí všechny kultury, tradice a náboženství s vědomím, že ačkoliv je mnoho cest, ve  skutečnosti jsme všichni jedno.  Brook věří, že každá bytost je Mistrem, jejímž úkolem a životním smyslem je probudit  v sobě i v ostatních tuto skutečnost a žít ji.

Přítomnost Brook je vibrující a soucitná, její radost a smích je velmi nakažlivý. Její spojení se Zdrojem je výjimečné, což okamžitě vždy pociťují všichni, kdo jsou v její blízkosti.

 Brook má mimořádnou schopnost propojit esoterický a mystický výcvik se špičkovou  vědou, čímž dosahuje pozoruhodných výsledků. Zjednodušuje starodávné metodologie, komplexní teorie a techniky na snadno srozumitelný, použitelný a zábavný formát.

 Ve svých dílnách a hodinách naplňuje prostor energií s neuvěřitelnou láskou, aby skrze ní její studenti a posluchači integrovali své léčení a učení na nejhlubších úrovních a rovinách.  Způsob práce Brook se studenty a klienty odráží její velkou oddanost pomáhat a inspirovat je, aby se probudili a přijali svůj největší možný potenciál a skutečně uzdravili své základní životní problémy.

 Silnou stránkou Brook je její jedinečná schopnost komplexní práce s každou skupinou od začátku až do konce dílny v plném napojení na každého účastníka. Každý, kdo dílnu s Brook absolvuje tak má mimořádnou příležitost zažít při práci skutečného Mistra.