FINALLY LOVING YOURSELF
- opravdové sebepřijetí 

s Brigitte Wingelmayr

FINALLY LOVING YOURSELF
- opravdové sebepřijetí 

s Brigitte Wingelmayr

FINALLY LOVING YOURSELF - opravdové sebepřijetí
s Brigitte Wingelmayr

16. - 20. 4. 2021

 v prostoru AMEERA v Haluzicích

Vždy Vás učili, že musíte vše dělat pro ostatní…

... a skončili jste u toho, že jste se nakonec zbavili sebeúcty, laskavé a jemné péče, přijímání, že jste dostatečně dobří, milování sám sebe? Čekáte, že Vám ostatní dají všechny tyto "dobroty" a když dají, tak je znovu nedokážete přijímat?

Chcete se dostat z tohoto neustálého kolotoče v pětidenním kurzu?

Každý den se budeme soustředit na jedno téma z různých pohledů.

 • Den 1: fyzický level
 • Den 2: emocionální level
 • Den 3: mentální level
 • Den 4: spirituální level
 • Den 5: závěr 

Co si můžete odnést domů? 

Sadu nástrojů pro Váš každodenní život a transformovat ho do laskavé, opečovávající a milující fontány pro Vás a ostatní - konečně!

Did you learn to do everything for others....

... and did you end up depriving yourself from self-respect, accepting that you are good enough,  kind and gentle caring, nourishing and loving yourself? Are you expecting others to give all those goodies to you and if they do, you again cannot receive?

Every day we will focus on the same topic from a different perspective.

 • Day 1: physical level
 • Day 2: emotional level
 • Day 3: mental level
 • Day 4: spiritual level
 • Day 5: conclusion 

What could you take home ?

A toolbox for your every day life to transform into a kind, nourishing and loving fountain for you and others - finally!

Lektorka

Brigitte Wingelmayr

Narozena 1951 v Rakousku, považuje se za ženu, která se každým dnem stává více člověkem. Ve věku 25 let, po operaci rakoviny měla osvícení, které změnilo její život nadobro. Jasně viděla, ze si sama způsobuje situace v životě a to ji posílilo ke zkoumání, jak vlastně myslela, cítila, jak se chovala a jak by tedy mohla věci změnit.

Její hlavní životní zájmy se skládají z objevování ženy a muže a jak mohou spolupracovat, zároveň i jako jednotlivci. A co se můžeme naučit ze všech úrovni evoluce a od sebe navzájem, abychom byli úplnějšími bytostmi. Dělala rozsáhlé pobyty v samotě a v přírodě, mnoho let intenzivně bloudila různými mystickými tradicemi a šamanismem. Pro podporu samoléčby vyvinula tréninkovou rovnováhu sedmi a pracovala v Maďarsku, Polsku, Rusku, Kazachstánu a Indii. 

Žena, která provedla mnoho lidí k pochopení opravdovosti života. Setkání s ní přináší hluboké transformace a už jen její přítomnost hluboce léčí. Na pobytu provází šamanskými technikami, které nás vedou do nitra a učí nás poznání o nás samotných.

Born in 1951 in Austria, considers herself a woman opening up into becoming more human every day. At the age of 25 she had an awakening experience after her cancer operation that changed her life for good. She saw clearly that she causes her situation in life and that empowered her to explore how she thought, felt and acted and how she could make a difference. 

Her mains life intersts became the discovery of what is female and male and how can they cooperate within each individual. And what can we learn from all levels of evolution and from each other in order to be more complete beings. She did extensive retreats in solitude and in nature and has been wandering intensly thru different mystic traditions and shamanism for many years. She developed the training balance the seven to support self healing and has worked in Hungary, Poland, Russia, Kazachstan and India.

Brigette has lived with Sufism and Shamanism instead of wandering thru several mystic traditions and shamanism.

Organizační info

Místo konání

 • Místo konání: samota Haluzice u Kyjova

Časový harmonogram

 • 16. - 20. 4. 2021
 • Program začíná ve středu ve 14:00 (první jídlo večeře).
 • Přijezd do areálu Haluzic je možný od 12 hod.
 • Končit budeme v neděli v 16:00, odjezd možný do 18:00 (poslední jídlo oběd).

Příspěvek

 • 7.777 Kč / 290 EUR
 • V ceně je také zahrnuta skvělá vegetariánská strava.
 • Ubytování na pohodlných matracích.

Další informace

 • Akce je pořádána výhradně pro členy Spolku Haluzice, více informací ZDE.

Přihláška na akci

Organizátorem akce je SPOLEK HALUZICE